زورق: دیدنی‌های دبی برای کودک

وقتی بچه‌ها در سفر خوشحال باشند، نیمی از رضایت شما هم از سفر تامین خواهد شد. سفر با کودکان، یک جور ماجراجویی دسته جمعی است. برای اینکه آماده این ماجراجویی باشیم، باید مقصدمان را بشناسیم. اگر بدانیم در کدام منطقه و کدام دیدنی برای همه اعضای خانواده خوشگذرانی و سرگرمی هست، همه در سفر خوشحال خواهند بود.
بر خلاف ظاهرش با این همه برج و مرکزخرید بزرگ، دبی می‌تواند بهترین جای دنیا برای بچه‌ها و خانواده‌ها باشد.