هتل, رزرو هتل, سفر, راهنمای سفر, زورق, تور, hotel


هتل‌های کم‌هزینه در شیخ‌زاید شمالیشیخ زاید ِ چندبانده به موازات طول دبی و در کنار ساحل، کشیده شده است. برج دبی و مراکز خرید گران، با اجناس ِ مرغوب و آسمان‌خراش‌هایی که اکثراً هتل هستند در شیخ زاید شمالی قرار دارند.
چهار ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 8 کیلومتر
سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.5 کیلومتر
سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 10 کیلومتر
سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.6 کیلومتر


چهار ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.6 کیلومتر


چهار ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.9 کیلومتر
سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.8 کیلومتر
سه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.8 کیلومترسه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.8 کیلومترسه ستاره- فاصله از شیخ زاید شمالی: 9.9 کیلومتر
سفر